Statsministeren hos FuglesangDahl

Tirsdag 7. Mai hadde vi besøk av satsminister Erna Solberg ved byggeplassen til det nye Helse- og beredskapshuset. Hun ba selv om å få besøke oss for å snakke om inkludering i arbeidslivet. Konklusjonen var – Det er slike bedrifter som gjør Norge bedre.”  Vi føler oss selsagt beæret som får et slikt skussmål fra statsministeren. Nå håper vi bare at flere bedrifter velger å gå samme veien som oss, og gir et tilbud til arbeidstakere som ikke går den ordinære veien inn i arbeidslivet. Et samarbeid mellom bedrifter og NAV er viktig, og sammen kan vi sørge for at flest mulig kommer seg ut i jobb. Dette  uansett bakgrunn, opphav eller årsak. Tilrettelegging for arbeidstakere gjennom et godt samarbeid mellom bedrifter og NAV er viktig for å oppnå lavere arbeidsledighet.

Samarbeid mellom FuglesangDahl og NAV

Under besøket fikk hun møte flere av våre medarbeider. Både de som er her i arbeidstrening/praksis, og de som har tatt fagbrev og fått fast arbeid i bedriften. Erling informerte om bedriftens vellykkede samarbeid med NAV. Vi har i dag 25 lærlinger, og samarbeider tett med NAV, voksenopplæring, flyktningtjenesten og de videregående skolene i distriktene. Erling Fuglesang som er daglig leder understreker at vi er avhengig av å få inn motiverte folk som har lyst til å jobbe. Samtidig er det en balanse at det ikke skal gå på bekostning av ungdommene som kommer fra fagutdanningene.

 

Det er slike bedrifter som gjør Norge bedre

Statsministeren i samtale med Syriske Mohamed som var under utdanning som sivilingeniør da han flyktet fra Syria. Ferej som tok fagbrev som maler med toppkarakter. Erna Solberg har en klar formaning – Vi trenger å se og bruke de resursene som ikke går det vanlige A-4 løpet inn i arbeidslivet. Det vi har minst bruk for i fremtiden er generelle bacheloroppgaver, men vi trenger flere fagarbeidere.

 

Du viser guts!

Hun fikk også høre kontormedarbeider Louise Brechan’s historie om veien inn til oss i FuglesangDahl. For et par måneder siden besto hun fagprøven med topp karakter, og er vel i dag den som har best oversikt over det daglige virket i bedriften av alle. Statsministeren var imponert over hennes historie og sa – Du viser guts!

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud