Har du tomt/tomteområde for salg?

FuglesangDahl AS søker nye utbyggingsområder. Er vi din nye samarbeidspartner?

FuglesangDahl AS ønsker å komme i kontakt med tomtebesittere i Midt Norge med tanke på å vurdere mulighetene for boligbygging. Dersom du/ dere besitter en slik eiendom er det bare å ta kontakt.

– eiendom som kan egne seg for fremtidig boligområde
– bebygde områder med utviklingspotensiale, ombygging, fortetting, rehab. osv.
– regulerte områder som ikke er utbygd
– fremtidige uregulerte boligområder som er avsatt i kommuneplanen i din kommune.

 

Ta kontakt for å avtale et møte og befaring:

larsarve

 

Lars Arve Nervik
Prosjektleder boliger
970 09 372
lars.arve.nervik@fuglesangdahl.no