Lærling/Utplasseringselev  

Lærlingplass

Som lærling i FuglesangDahl finner du ut hvordan det er å jobbe med ditt fag i et stort selskap med spennende prosjekter. Opplæringskontoret vil følge deg tett under lærlingtiden. Vi gir deg også god oppfølging og opplæring i prosjektene, men du må stå på egne ben og vise hva du kan.

Når du begynner hos oss vil du få jobbe sammen med en veileder. I løpet av lærlingtiden jobber du med relevante utfordringer, slik at du er godt rustet til å avslutte ditt opphold med bestått fag- eller svenneprøve. Mange av våre lærlinger får tilbud om fast ansettelse i FuglesangDahl når prøven er bestått.

Vi tar inn lærlinger og utplasseringelever i følgende fag:
- kontor og administrasjon
- tømrer
- maler
- betong
- logostikk

Vi er godkjent opplæringsbedrift i disse 5 fagene. Fokuset på lærlinger har alltid vært viktig for oss, og vil være det også i framtida. Så får vi den den ferskeste kompetansen, samtidig som vi får muligheten til å forme de unge håndverkerne.

Har du spørsmål rundt utplassering eller lærlingplass? Ta kontakt med daglig leder Erling  på e-post: [email protected] eller  mobil: 915 70 108
Ønsker du lærlingplass i FuglesangDahl? Søk her.

Utplassering

Under utplassering får du muligheten til å bli med kjent med FuglesangDahl - og vi med deg. Du får sjansen til å prøve ut i praksis det du lærer på skolen.
Vi råder deg til å snakke med de du jobber sammen med, være nysgjerrig og vise interesse for faget ditt. De som gjør en god innsats under utplasseringen får ofte læreplass hos oss.

 

 

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud