Utviklingsmuligheter

 

Vi ønsker at alle våre ansatte skal ha mulighet til å utvikle seg. For noen er veien enkel, og de utvikler seg raskt, både faglig og personlig. Noen trenger mer tid og erfaring for å komme dit. At mennesker er forskjellige er noe vi er godt kjent med, og har full aksept og respekt for.

Som bedrift ønsker vi at alle skal ha mulighet til å kunne utvikle seg når de jobber hos oss. Dette kan være alt fra videreutdanning, til høyere utdanning, mer ansvar eller nye erfaringer. Vi prøver etter beste evne å tilpasse hver enkelt ansatt på det prosjektet hvor de er best egnet - Hos oss har man mulighet for å jobbe med mindre serviceoppdrag hos privatkunder, eller større renoveringsprosjekter. Vi har også en entrepriseavdeling hvor man arbeider på større offentlige bygg, som skoler, barnehager, helsehus og administrasjonsbygg.

VI ER PÅLITELIGE

Oss i mellom betyr PÅLITELIG at vi skal kunne stole på hverandre – som gode kolleger. Vi er ærlige og
tar ansvar for egne handlinger. Vi holder avtaler, møter presist, hjelper hverandre til å gjøre en god jobb
og gir beskjed ved avvik.

VI ER FRAMTIDSRETTA

Oss i mellom betyr FRAMTIDSRETTA at vi holder oss oppdatert på siste nytt i kunnskap, utstyr og
framgangsmåte innen eget fagområde. Vi skal også kjenne nye regler og normer. Fokus på HMS.

VI ER KVALITETSBEVISSTE

Oss i mellom betyr KVALITETSBEVISST at vi gjør jobben riktig første gang. Det betyr at vi har gode rutiner
med presise overleveringer og fokus på kvalitet i alle ledd.

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud