Næring

Proffe prosjektledere, og lang erfaring med store næringsbygg, gir vi riktig rådgivning og oppfølging gjennom hele byggeprosessen.

Vi har svært bred erfaring i mindre og større entrepriser for næringsbygg, kommuner og stat.

Eiendomsutvikling

Vi har spesialisert oss på planlegging og ferdigstillelse av bygg både innen privat og offentlig sektor, og har ved flere anledninger  vært finansiell samarbeidspartner på selve utbyggingen, eller ved helhetlig overtakelse av prosjekter.

Nybygg

I vår region er markedet for nybygg bedre og “varmere” enn mange andre steder i Norge. FuglesangDahl har et langsiktig perspektiv, og vi gjør alt i vår makt for å gi gode priser og betingelser for våre kunder, selv i et opphetet marked. Vår erfaring, mange ansatte og en fleksibel organisasjon gjør at vi kan levere til konkurransedyktige priser og avtalt tid. Våre gode referanser innen stat og kommune er gode eksempler på kunder som verdsetter vår langsiktige strategi om å være distriktets ledende entreprenørselskap.

Rehabilitering og påbygg

Rehabilitering og påbygg av eksisterende næringsbygg er et stort og viktig marked for oss. Flere av regionens næringsbygg begynner å “trekke på årene”, og mister attraktivitet i forhold til dagens behov i leiemarkedet. For å opprettholde gode leiepriser og attraktivitet i forhold til leietakere er oppgradering/ rehabilitering eller påbygg ofte aktuelle løsninger. FuglesangDahl har spesialiserte team og gode samarbeidspartnere som gjør at vi raskt kan finne mulighetene for et eksisterende næringsbygg. Det er svært ofte store økonomiske gevinster å hente ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse, både mht. leiepris, attraktivitet i markedet og miljøhensyn.

Totalentreprise

Som et av distriktets ledende byggmesterfirmaer har vi lang erfaring i store totalentrepriser for våre kunder. Vi gjennomfører hele byggeprosjektet fra A til Å sammen med kunden. Tett samarbeid og åpen dialog er viktig gjennom hele prosessen. I tillegg til korte beslutningsveier og raske avgjørelser for at prosjektet skal kunne gjennomføres til avtalt tid og pris.

Flere av distriktets store bedrifter, kommuner, fylkeskommunen og staten er våre hovedkunder innen totalentrepriser. Vi får stadig tilbakemeldinger om at de vet at de kan stole på at vi holder topp kvalitet, avtalt pris og riktig leveringstidspunkt. Dette sammen med raske tilsvar på anbudsrunder på bygging av barnehager, sykehjem og lignende for kommunen er blant hovedgrunnene til at de velger oss.