Rekrutering

Når vi nå har hanket inn de 3 store oppdragene Flatanger- pleie og omsorgstun, Inntrøndelag helse- og beredskapshus og Innovasjonscampus Steinkjer (Nord universitet), er det klare behov for å oppbemanne våre avdelinger. Siden vi startet rekruttering i Desember har vi fått på plass mange dyktige fagarbeidere, men har fremdeles behov for flere dyktige og robuste arbeidere til vår tømreravdeling, og oppfordrer alle med fagbrev til å sende oss en søknad. Målet er å få fylt alle stillingene før sommeren.

Send oss en uforpliktende søknad via vår hjemmeside, eller lever søknad hos oss i Jæktsmedgata 1 på Steinkjer.

TØMRERE/TØMRERLÆRLINGER – SØK HER

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud