FUGLESANGDAHL BOLIG SØKER TOMTER

Vi er kontinuerlig på jakt etter eiendommer som kan egne seg til boligbygging og vi ønsker derfor å komme i kontakt med dere som sitter med tomt/tomteområder i Midt – Norge. Vi ser gjerne på mulighetene og verdiene som ligger i din eiendom.

Hva kjennetegner en utviklings-eiendom?

Det er kommuneplanen som overordnet legger føringer for nye boligområder, fortetning av eksisterende boligområder eller konvertering av næringseiendommer til bolig. Det er ikke dermed sagt at eiendommen må være avsatt til bolig i kommuneplanen for at det skal være interessant for oss. Vi påtar oss oppdraget med å søke eiendommer omdefinert til boligformål i forbindelse med rullering av kommuneplanene.

Vi er interessert i eiendommer som ligger sentrumsnært og/eller er tilknyttet kollektivtransport. Dette er i tråd med kommunenes føringer om fortetning rundt kollektivknutepunkt. Spørsmålet som da ofte dukker opp er hvor nært er nært? Dette varierer fra kommune til kommune og for å gi en tilbakemelding på dette vil vi gjerne at du tar kontakt med oss så vi kan gjøre en vurdering på akkurat din eiendom. Vi vil i størst mulig grad foreta reguleringsprosessen til boligformål selv. Dette sånn at vi kan skape det optimale boligområdet både for kunden, grunneier og FuglesangDahl Bolig.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har noe du tror kan være interessant. Vi ser heller på en eiendom for mye enn en for lite!  

Type områder vi er interessert i:
  • Ubebygde områder som kan egne seg for fremtidig boligområde.
  • Bebygde områder med potensial for ombygging, nybygging, rehabilitering osv.
  • Nærings-/industriområder som kan gjøres om til boligområder.
  • Regulerte områder som ikke er bygd ut.
  • Fremtidige boligområder som ligger inne i kommuneplanen i kommunen.
  • Generelt sett er det sentrumsområder som er mest aktuelle, men vi er selvfølgelig åpen for å vurdere andre områder også.

Ta kontakt for å avtale et møte og befaring:

Lars Arve Nervik
Prosjektleder boliger
970 09 372
[email protected]

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud