Slik er det å jobbe hos oss

Noe av det viktigste for oss er rutiner og retningslinjer - Som er like for alle ansatte, uansett avdeling eller stilling. Vi ønsker at nyansatte skal bli godt tatt i mot, få den informasjonen og den opplæringen de trenger, samt bli kjent med firmaets målsetting og organisasjon. Slik kan vi sørge for at alle ansatte har et felles mål, som gjør at alle ansatte har en arbeidshverdag som er trivelig, meningsfull og forutsigbar. Vi vektlegger også gode lønnsforhold, samt tilgang på alt av profesjonelt verktøy, utstyr og arbeidsklær. Vi er et lag som løser utfordringer sammen. Dyktige og innsatsvillige medarbeidere er uten tvil den viktigste faktoren for å sikre vår bedrift en fortsatt fremgang.

Skal vi ha håp om å nå vårt mål: ”Å bli det foretrukne entreprenørfirma på Innherred”, er det nødvendig at våre ansatte trives hos oss, og at alle er med på å videreutvikle et godt samarbeid.

Ansettelsesordning

Første dag hos oss skjer det mye - Vi starter alltid med signering av arbeidsavtale og øvrige ansettelsespapirer sammen med daglig leder. Det gjennomgås rutiner og regler, og mye informasjon om bedriften blir delt. Du får opplæring i timeregistreringssystemet vårt, og får hilse på nøkkelpersoner i administrasjonen. Alle de som kan hjelpe deg med det du måtte lure på som nyansatt i FuglesangDahl.

På lageret jobber det en hyggelig gjeng, som sørger for at du får utdelt arbeidsklær, verneutstyr,  verktøy og utstyr som trengs for å komme i gang jobben. For oss er synlighet, sikkerhet og komfort viktig. Skulle du ha behov for spesialtilpasninger ordner vi dette også.

Etter denne gjennomgangen er det på tide å bli litt kjent med prosjektet du skal være på når du begynner å jobbe. En fin måte å avslutte dagen på, er å besøke prosjektet å få møte de andre ansatte man skal være sammen med, så blir man litt tryggere med det samme.

Alle nyansatte har seks måneders prøvetid. I løpet av denne tiden har vi oppfølgings samtaler to ganger, hvor vi gjennomfører en evaluering av din innsats så langt. Du selv får også mulighet til å vurdere egen innsats, men også oss som bedrift og ansettelsesprosessen.

Vi har også et eget onboardingsprogram for alle nyansatte. En uformell samling for 5-10 nyansatte gjennomføres. Da koser vi oss sammen, med en god frokost. Ambassadørene våre gjør deg litt bedre kjent med FuglesangDahl, og det åpnes opp for å stille spørsmål og få hjelp med det man måtte lure på etter å ha vært ansatt en stund. Vi vet av erfaring at man gjerne må bli litt kjent og komme inn i rutiner før man egentlig vet hva man lurer på.

Og innimellom møter du også ambassadørene ute på prosjektene - Uformelle besøk hvor man får hjelp til små og store utforinger, men også mer formelle settinger, slik som runddager hos ansatte. Da bjudar vi gjerne på pizza og kake til hele arbeidslaget, for hva er vel bedre enn å bli feiret av hele gjengen med flotte kolleger?

Akkord/bonusordning

FuglesangDahl ønsker å belønne god innsats hos deg som ansatt med et økonomisk tillegg.

En god bonusordning skal være positiv for både virksomheten og deg som arbeidstaker. Den skal virke til at alle drar i samme retning mot bedre resultater og utvikling, både på kort og lang sikt.

Akkorden regnes utfra hvor mange timer som er spart per kalkyle. Akkorden gir en fin arbeidsflyt i alle prosessene på anlegget. Alle på akkord er interessert i å jobbe effektivt. Når du som jobber på akkord er ferdig med en arbeidsoppgave, setter du deg ikke ned og venter på beskjed om hva du skal gjøre nå. Du starter planleggingen av neste oppgave og står på for å tjene penger.

For FuglesangDahl er akkord/bonusordninger en positiv måte å gi medarbeiderne del i gode resultater.

Som ansatt i FuglesangDahl har du:

 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • tariffavtale og ordnede lønns- og arbeidsvilkår
 • store påvirkningsmuligheter i en bedrift med flat struktur
 • konkurransedyktige betingelser og resultatbasert akkord/bonus
 • et trygt og realt arbeidsmiljø, med faglig sterke medarbeidere

Send søknad

 • Velg riktig stillingstype slik at din søknad sendes til riktig kontaktperson
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 50 MB.

  Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

  Be om tilbud