Asbestsanering

Asbestsanering skal kun utføres av sertifiserte personer som har lov til å håndtere materialer med asbest. Arbeid med asbest krever nøye planlegging og riktig kompetanse, våre ansatte blir kurset hvert 3. år, og gjennomgår grundig helsesjekker for å sikre at de ikke pådrar seg helseskader i forbindelse med asbesthåndtering.

Ved arbeid med asbestholdige materialer ordner vi i FuglesangDahl med alt nødvendig papirarbeide som kreves i prosessen. Vi sørger også for at alt berørt materiale behandles og rapporteres i tråd med forskriftene.

Kontakt Jan-Odd Nordtug på tlf: 988 45 860 eller e-post: [email protected] dersom du har spørsmål om asbesthåndtering.

Asbest

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe mineraler med fiberstruktur, som kan være kreftfremkallende. Risikoen oppstår når løse asbestfibre i form av støv pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære en risiko med mindre de utsettes for ytre påvirkninger som gjør at de skades og sprekker opp. Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler.

Forbud mot asbest

I utgangspunktet er både håndtering og bruk av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Unntak gis blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall. Bruk av asbest har vært forbudt siden 1980, og det er lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg.

Tillatelse fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • hvordan arbeidet vil bli organisert.
  • hvilke metoder som skal benyttes.
  • vernetiltak som vil bli iverksatt.
  • opplæring av arbeidstakerne.
  • helseundersøkelse av arbeidstakerne.
  • virksomhetens erfaring med slikt arbeid.

Du kan lese mer om asbest hos arbeidstilsynet, eller kontakt oss for spørsmål eller hjelp til håndtering.

 

 

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud