Miljøfyrtårn

FuglesangDahl ble Miljøfyrtårn-sertifisert fra september 2012.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vi ble førstegangssertifisert 17.09.2012 og har nå blitt sertifisert i 3 nye år frem til 17.11.2018.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Vår miljøstrategi

 • Jobber aktivt for et lavt sykefravær
 • Velger telefonmøter og videokonferanser i steden for reiser
 • Begrenser papirbruk og sender elektroniske fakturaer
 • Bruker innesko – og tilbyr lånesko
 • Sorterer alt avfall
 • Lager og kontor oppvarmes i hovedsak med fjernvarme, og energikilden er restavfall fra lokalt sagbruk
 • Målet er bare el-biler fra 2022. Vi bruker piggfrie vinterdekk og begrenser bilkjøring med samkjøring og faste dager for utkjøring.
 • Full miljøkontroll fra bestilling til ferdig bygg
 • Tilbyr våre kunder leie av utstyr – miljømessig bærekraftig
 • Har en visjon om å bygge pluss-hus innen 2020
 • Deltar i forskning og utviklingsprosjekt innenfor miljø.

Bli Miljøfyrtårn

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud