Sponsing

35334481.jpg accessToken=c21dd3d7c875fb8267fecdc6bc93350c8a4bc6a6bf817503f2b517a78df01180

Kriterier og søknadsskjema for sponsormidler fra FuglesangDahl

FuglesangDahl AS ønsker en klar og tydelig strategi for sponsing og samarbeidsavtaler. Slike avtaler er en viktig del av vår kommunikasjon og markedsføring, og vi er opptatt av at sponsoravtalene vi inngår, har tilknytning til vårt lokale nærmiljø. Gjennom året mottar vi mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter, store som små. Innenfor de rammene vi har satt for sponsing, velger vi ut noen, men må dessverre si nei til mange, til tross for at de fleste er gode prosjekter vi gjerne skulle støttet.

Alle søknader har en behandlingstid på inntil fire uker. Vi garanterer ikke svar på alle søknader, grunnet stor pågang. Alle som får innvilget støtte vil bli kontaktet så snart søknaden er behandlet.

Kriterier for sponsing

Gjennom sponsing ønsker FuglesangDahl  å være en positiv bidragsyter til  lokalsamfunnet. Vår målsetning med sponsing er å løfte frem aktiviteter og tiltak hvor vi når mange mennesker innen kultur, idrett, vitenskap eller miljø, og hvor det er lokale initiativ og drivkrefter. Gjennom å sponse tiltak for dagens barn og unge kan vi bidra til ett rikere lokalmiljø i vårt virksomhetsområde.

Følgende er viktig for oss i vår sponsing:

 • Tiltak for barn, ungdom, eldre eller de som «faller utenfor»
 • Aktiviteter hvor vi når mange mennesker
 • Lokale initiativ og drivkrefter
 • Aktiviteter hvor «alle får være med»
 • Tiltak som gir ett bredere tilbud til folk i nærområdet

Vi sponser ikke:

 • Store bistandsorganisasjoner
 • Russebusser/Russearrangement
 • Private reiser
 • Politiske virksomheter og tiltak
 • Profesjonelle virksomheter og tiltak
 • Andre aktiviteter vi ikke ønsker å identifisere oss med

Samfunnsansvar er en del av vår overordnede strategi. Vi ønsker å være med på å utgjøre en forskjell og legger vekt på objekter som støtter opp under vår visjon om å være samfunnets beste valg. Natur og miljø, mangfold, integrering og kommunikasjon mellom mennesker er viktige aspekter ved våre samarbeidspartnere i denne kategorien.

Sponsorsøknad

 • Max. file size: 50 MB.

DISSE HAR VI SPONSET

 • Varmestua Steinkjer
 • Jens Kvernmo
 • Boken En by i Norge (Av Odd Birger Grønli, Stig Otto Larsen og Svein Roar Lindseth)
 • Steinkjersannans venner
 • Sunnan grendehus
 • Inderøy RC Bilklubb
 • Levanger Judoklubb
 • En hjelpende hånd i Nord Trøndelag
 • Oftenåsens venner

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud