Innovasjonscampus – Steinkjer

Prosjekttype: Universitet

Oppdragsgiver: DH Eiendom AS

Periode: 2017-2019

Kontraktsum: ca. 160 000 000 kr

Innovasjonscampus Steinkjer (ICS) huser Nord Universitet samt 30 bedrifter og institusjoner. ICS har en gulvflate på 15 ooo m hvor Nord Universitet benytter tre fjerdedeler av arealet og resten skal fylles av ulike næringsklynger. Dette blir en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv. Klyngene som skal inn i bygget er Landbruksklyngen, Forskning og Utvikling, Samfunnsutviklere og Kreativ klynge.

Prosjekteringsarbeider ble ledet av kommunens eierselskap DH Eiendom AS (et datterselskap av Steinkjerbygg KF) i samarbeid med Statsbygg.

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud