Mære skole og barnehage

Prosjekttype: Ny skole og barnehage, bygges i massivtre

Byggherre: Steinkjer KF

Byggeperiode: Oktober 2019 – Oktober 2021

Kontraksum ca. 250 000 000 kr

Formannskapet har gått inn for at det bygges ny skole og barnehage på Mære. Skolen skal dimensjoneres for 270 elever fra 1. til 7. trinn. Tilknyttet skolen ligger Mærehallen og Mære samfunnshus. Disse lokalene skal brukes til kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse og naturfag. Mære barnehage skal ha 4 avdelinger. To småbarnsavdelinger med 12 barn på hver avdeling og to storbarnsavdelinger med 24 barn på hver avdeling.

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud