Tidenes rekruttering

Ordreboken er mer enn velfylt og vi er nå inn i vårt 10. driftsår og har mange nye store oppdrag foran oss. Dagens ordrereserve strekker seg helt fram til høsten 2019, og med tre nyvunnede kontrakter som til sammen er på rundt 400 millioner kroner går vi noen gode år i møte.

Fokus på fagarbeidere og lærlinger

Vi har satset hardt på å rekruttere mange dyktige fagarbeidere med bred erfaring. Men, vi er også opptatt av å rekruttere lærlinger slik at vi kan dyrke frem stødige håndverkere og videreføre kompetansen vi allerede har med oss. Som Erling Fuglesang selv sier: “Fokuset på lærlinger har alltid vært viktig for oss, og vil være det også i framtida. Gevinsten med å få tilgang på arbeidere som kommer rett fra skolebenken er stor; vi får tilgang til den ferskeste kompetansen, samtidig som vi får muligheten til å forme de unge håndverkerne før de lærer seg for mange unoter”. Et annet viktig fokus ligger på at alle håndverkerne, uansett nasjonalitet, må avlegge fagbrev på norsk. Dette både letter samarbeidet på byggeplassen og skaper større yrkestrygghet hos de fagarbeiderne som ikke har norsk bakgrunn. Det er svært viktig for oss at våre kunder føler seg trygge når det kommer til kompetanse og utførelse av arbeidet.

Bredt spekter av ansatte og oppdrag

I det siste har vi hanket inn flere store prosjekter, og det er disse som legger grunnlaget for den store rekrutteringsoffensiven som er i gang. Idag teller vi over 115 ansatte innenfor 5 ulike fagområder. Dette gjør at vi kan tilby et bredt spekter av bygningsmessige tjenester til både private og offentlige kunder. Stort sett er det bygging av eneboliger, rekkehus, leilighetsbygg, service oppdrag, renovering og småjobber for private som sysselsetter flest personer i vårt firma. Men kompetansemessig er vi rigget til å gjøre betydelig større jobber.

Rekruttering av tømrere

Når vi nå har hanket inn de 3 store oppdragene Flatanger- pleie og omsorgstun, Inntrøndelag helse- og beredskapshus og Innovasjonscampus Steinkjer (Nord universitet), er det klare behov for å oppbemanne våre avdelinger. Siden vi startet rekruttering i Desember har vi fått på plass mange dyktige fagarbeidere. Men, vi har fremdeles behov for flere dyktige og robuste arbeidere til vår tømreravdeling. Vi oppfordrer derfor alle med fagbrev til å sende oss en søknad. Du kan levere søknad personlig, eller søk via vår hjemmeside her.

 

 

 

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud