FuglesangDahl – En miljøfyrtårnsertifisert bedrift siden 2012

FuglesangDahl ble første gang sertifisert som miljøfyrtårn i 2012. Vi har siden den gang jobbet systematisk med miljøtiltak i hverdagen for å redusere vår totale belastning på miljøet gjennom vår drift. Det innebærer at vi gjennomfører tiltak i våre prosjekter, og velger løsninger av god kvalitet, som både er brukervennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige.

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner er sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

«Miljø er en kvalitet, kvalitet koster og da koster miljøkvaliteter..»

Dette tenker mange når det er snakk om å sette inn miljøtiltak i bedrifter. Mange tenker for stort, og ser ofte ikke at en investering et sted, kan gi store kostnadsbesparelser et annet sted. Større grad av ombruk, salg av overskuddvarer fremfor å skape avfall, trimmet bygging, fleksible kontorløsninger og valg av elektrisk byggeplassutstyr framfor fossil energi er noen av de viktige miljøtiltakene for oss. Men disse tiltakene, både små og store gir oss kostnadsbesparelser når man ser på helheten. Vi må hele tiden jobbe for miljøet, og utarbeide konkrete forslag som gjennomføres i det daglige av alle ansatte i FuglesangDahl. Ved å levere bygg av god kvalitet, som både er brukervennlige, kostnadseffektive og miljøvennlige skaper vi noe med høy verdi for alle de som er involvert. Og gjennom bred medvirkning fra våre ansatte i hverdagen, kan vi sammen jobbe mot en mer bærekraftig og grønnere fremtid.

Hva gjør oss til miljøfyrtårn?

For at vi skal kunne fortsette å være miljøfyrtårnsertifisert må vi hvert eneste år levere «Årlig klima- og miljørapport». Og dette er nok det viktigste verktøyet i miljøledelse, og bidrar til at vi har bedre styring på miljøarbeidet vår. Den viser vår virksomhets totale miljøbelastning og hvilke miljømål vi har utarbeidet oss, hvilke mål har vi nådd, og hvilke mål må vi jobbe mer med for å oppnå?  En viktig del av arbeidet er å inspirere omgivelsene gjennom å synliggjøre mål, tiltak og resultater på miljøfeltet. Dette gjør vi ved å publisere vår klima- og miljørapport for de ansatte og det offentlige. Men vi har også utarbeidet våre egne interne retningslinjer, som vi har valgt å kalle «Miljøpolicy FuglesangDahl». Det er denne som er grunnlaget for gjennomføring av miljøtiltakene i vår hverdag.

Hva er vår miljøpolicy?

Vår egen Miljøpolicy fordeler seg over flere satsningsområder. Målet er å gjennomføre et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, og gjennom den påser vi at vår virksomhet oppfyller krav og gjennomfører tiltak for å ha en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Med dette ønsker vi å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet for egne ansatte og omgivelsene. Vi innarbeider krav til miljøutslipp og miljøhensyn for gjennomføring av oppdrag. Vi har også utarbeidet interne miljøkrav og driver kontinuerlig oppfølging av disse med hensyn på utslipp og belastning på miljøet. Denne policyen oppdaterer vi årlig, og tilpasser den slik at den alltid passer det driftsåret vi skal inn i. Vi kan ikke alltid forutsi oppdragsmengden vår, men ved å ha gode kjøreregler i bunn som passer uansett antall og størrelse på våre prosjekter har vi en handlingsplan og tiltak for å sikre en så miljøvennlig drift som mulig.

«Hvorfor eie, når du kan leie.. ?»

En miljøbesparelse er å låne det verktøyet eller utstyret du trenger for å gjennomføre små eller store vedlikeholdsoppgaver av hus og hjem. Vi har derfor en utleieavdeling, som tilbyr utlån av alt verktøy og utstyr du kan tenke deg, for en rimelig penge selvfølgelig. Så hvorfor skal du eie når du kan leie? Og vi syns selvfølgelig at dette er en genial ide. Vi kan gjennom denne avdeling være med å redusere forbruket, samtidig som vi kan tilby våre kunder gode og prisgunstige løsninger. Men vår utleieavdeling er også litt mer enn dette. Også våre prosjekter benytter seg av denne ordningen, og leier kun det utstyret de trenger. Alt rulleres innad i bedriften slik at vi ikke trenger å gå til innkjøp av mer verktøy og utstyr enn nødvendig på alle prosjekter. Og gjennom denne løsningen bidrar vi til at forbruket blir redusert, og håper at flere aktører i fremtiden ønsker å følge oss slik at vi sammen kan bidra til er mer bærekraftig samfunn.

Louise Brechan, FuglesangDahl AS 04.03.19

Gratis befaring og uforpliktende tilbud!

Be om tilbud

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.